Tag Archives: Out-GridView

Grid View Özelliğinin Kullanılması

By | 29/09/2015

Çoğu zaman console üzerinde alınan çıktıların görüntüleri  bize karmaşık gelebilir. Düzenli bir görüntü ve çok daha kısa zamanda filtreleme işlemleri yapabilmek için PowerCLI komutlarını GridView ile görüntüleyebilriz.  Bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Get-Vm | Select-Object * |Out-GridView