Tag Archives: powercli Get-VmHost

ESX Hostların Bilgilerinin Getirilmesi

By | 29/09/2015

Get-VM komut ile vmware üzerindeki guestlerin bilgilerine ulaşmıştık. Şimdi Get-VmHost cmdlet ile Hostların bilgilerini getireceğiz. Get-VMHost komutu ile bağlandığımı vcenter üzerindeki hostları getiriyoruz. Getirdiğimiz bilgilerde HostName,ConecctionState,PowerState, CPU, RAM vb bilgiler bulunmaktadır. Peki daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsak. O zaman Get-VmHost | Format-List –Property * ile sunucunun detaylı bilgilerini görüntülüyoruz. Örneğin Vcenter üzerindeki virtual datacenter üzerinde… Read More »