Tag Archives: powercli vmware tools sort

Vmware Üzerindeki Sanal Sunucuların VmwareTools Versiyonlarının Listelenmesi

By | 24/07/2015

Vmware Hostlarda update işlemleri yaptığınızda vmware tools versiyonlarını da güncellemeniz gerekecektir. Hangi sunucularda eski versiyon kullanıldığını listelemek için powerCLI ile versiyon numaralarına göre sıralamada aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Get-VM | Get-VMGuest | Select VmName, ToolsVersion |Sort-Object ToolsVersion |Format-Table -AutoSize