Tag Archives: boş disk boyutu

Vmware Üzerindeki Sanal Sunucuların Disk Kullanımlarını PowerCLI ile Listelemek

By | 23/07/2015

ESXi sunucular üzerinde koşan vmware guestlerin sunucu içersindeki bilgilere vmwaretools aracılığı ile ulaşabiliyor. Aşağıdaki script ile beraber sunucuların sunucu disk boyutu ve % kaç boş alanı kaldığı bilgilsini alabilirsiniz. ForEach ($VM in Get-VM ){ ($VM.Extensiondata.Guest.Disk | Select @{N=”SunucuAdi”;E={$VM.Name}},DiskPath, @{N=”Capacity(MB)”;E={[math]::Round($_.Capacity/ 1MB)}}, @{N=”BosAlan (MB)”;E={[math]::Round($_.FreeSpace / 1MB)}}, @{N=”BosAlan %”;E={[math]::Round(((100* ($_.FreeSpace))/ ($_.Capacity)),0)}}) | Format-Table -AutoSize}