Vmware Üzerindeki Sanal Sunucuların Disk Kullanımlarını PowerCLI ile Listelemek

ESXi sunucular üzerinde koşan vmware guestlerin sunucu içersindeki bilgilere vmwaretools aracılığı ile ulaşabiliyor. Aşağıdaki script ile beraber sunucuların sunucu disk boyutu ve % kaç boş alanı kaldığı bilgilsini alabilirsiniz.

ForEach ($VM in Get-VM ){
($VM.Extensiondata.Guest.Disk | Select @{N=”SunucuAdi”;E={$VM.Name}},DiskPath, @{N=”Capacity(MB)”;E={[math]::Round($_.Capacity/ 1MB)}}, @{N=”BosAlan (MB)”;E={[math]::Round($_.FreeSpace / 1MB)}}, @{N=”BosAlan %”;E={[math]::Round(((100* ($_.FreeSpace))/ ($_.Capacity)),0)}}) | Format-Table -AutoSize}

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website