Author Archives: Özgür Mazlum

Dell OpenManage Uyarı Mailleri

By | 03/08/2016
Windows sunucular üzerinde kurulu olan Dell Open Manage yazılımı üzerinde Enteprise Plus lisansınız yoksa default olarak email alert gönderemiyorsunuz. Powershell ile yazılan bazı scriptler ile healthstatus gibi durumları alsanızda bunların içerisinde storage ile ilgili bilgilendirmeler bulunmuyor. Hal böyle olunca sunucu üzerindeki her hangi bir disk bozulmasında haberiniz olmayabilir ve data kaybı yaşayabilirsiniz. İnternet üzerinde bu eksikliği… Read More »

Linux Sunucular Update Sonrası Vmwaretools Hatası

By | 01/04/2016
Linux sunucularda update sonrasında vmwaretools servisini restart ettiğinizde aşağıdaki hata ile karşılaşabilirsiniz. Bunu düzelmek için console üzerinde komutunu çalıştırmanız gerekir. -d parametresi ile default seçenekler ile işlem yapmasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında servisleri restart ettiğinizde sorunsuz açıldığını göreceksiniz.

Yum Update Hatası Error: database disk image is malformed

By | 01/04/2016
Yum update esnasında aşağıdaki hata mesajı iler karşılaşırsanız çözüm için aşağıdaki komutu çalıştırınız sonra tekrar yum update yaptığınızda tüm bu hata ortadan kalkmış olacaktır.

vExpert 2016

By | 11/02/2016
vExpert 2016 sonuçları geçtiğimiz hafta sonu açıklandı. Bu sene yaptığım paylaşımlar sonucu bu ödüle ben de layık görüldüm. Aşağıdaki link üzerinden duyuru ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. http://blogs.vmware.com/vmtn/2016/02/vexpert-2016-award-announcement.html

PowerCLI 6.0 3 Yayınlandı

By | 06/11/2015
Yeni powercli update’i ile beraber bir kaç minor update geldi. https://my.vmware.com/group/vmware/details?downloadGroup=PCLI600R3&productId=491 adresinden kurulum dosyasına ulaşabilirsiniz. Detaylara aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir. http://pubs.vmware.com/Release_Notes/en/powercli/60r3/powercli60r3-releasenotes.html   What’s New: Fix for LicenseData class when using the licensing API Help data has been added to the Update Manager cmdlets Customer Experience Improvement support    

Vmware Üzerinde çalışan Windows 2012 ve Windows 8 Sunucularda Restart Sorunu

By | 03/11/2015
ESXi 5.5 update 2 versiyonda Windows 2012 ve Windows 8 kurulu özellikle hardware version 10 tanımlı guestlerde restart esnasında sunucu tekrar açılamamaktad boot ekranında kalabilmektedir. Bu sorun için vmware ESX 5.5 update ile bu sorun çözümleniyor. Fakat update yeni çıktığı için henüz henüz geçiş yapmak istemeyebilirsiniz. Bu durum için vmware tarafında geçici bir çözüm üretilmiş. Sorun yaşadığınız sunucu poweroff… Read More »

PowerCLI Dersleri

By | 12/10/2015
Bölüm 1 1. PowerCLI İndirme ve Yükleme      1.1 Yeni Powercli Kurulumu (powershell gallery ile) 2. PowerShell Çalışma İlkelerini Düzenleme 3. Powercli İle ESX Sunuculara Erişim 4. PowerCLI Sertifika Hatası 5. Sanal Sunucuların Listelerinin Getirilmesi 6. Wildcard Karakterlerin Kullanılması 7. Objelerin Filtrelenmesi 8. Karşılaştırma Operatörleri 9. Aliases Kullanımı 10. ESX Hostların Bilgilerinin Getirilmesi 11. Grid View Özelliğinin Kullanılması   Bölüm 2 Get-Help ,… Read More »

Vmware Powercli GitHub Repository Açıldı

By | 07/10/2015
Vmware bloglarında yayınlanan duyuru ile powercli Github Repository’ye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://github.com/vmware/PowerCLI-Example-Scripts 443 forks. 510 stars. 80 open issues. Recent commits: Merge pull request #393 from antracey/patch-1Update VMware.HV.Helper.psm1, GitHub Merge pull request #391 from shidouli/masterUpdate the module to support the new feature introduced in PowerCLI, GitHub Update VMware.HV.Helper.psm1Fix New-HvManualApplication to support MultiSessionMode and MaxMultiSessions… Read More »

Grid View Özelliğinin Kullanılması

By | 29/09/2015
Çoğu zaman console üzerinde alınan çıktıların görüntüleri  bize karmaşık gelebilir. Düzenli bir görüntü ve çok daha kısa zamanda filtreleme işlemleri yapabilmek için PowerCLI komutlarını GridView ile görüntüleyebilriz.  Bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

ESX Hostların Bilgilerinin Getirilmesi

By | 29/09/2015
Get-VM komut ile vmware üzerindeki guestlerin bilgilerine ulaşmıştık. Şimdi Get-VmHost cmdlet ile Hostların bilgilerini getireceğiz. Get-VMHost komutu ile bağlandığımı vcenter üzerindeki hostları getiriyoruz. Getirdiğimiz bilgilerde HostName,ConecctionState,PowerState, CPU, RAM vb bilgiler bulunmaktadır. Peki daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsak. O zaman ile sunucunun detaylı bilgilerini görüntülüyoruz. Örneğin Vcenter üzerindeki virtual datacenter üzerinde 100 + hostunuz bulunuyor… Read More »

Aliases Kullanımı

By | 29/09/2015
PowerShell ve PowerCLI üzerinden bazır komutlar sık kullanıdıklarında daha hızlı yazım için kısaltmalar içermektedir.   Yukarıdaki örnekte Where-Object yerine ?  kullanılmaktadır. PowerCLI üzerinde alias kullanımı bize pratiklik sağlamaktadır. Fakat ilk öğrenme aşamasında komutların uzun tanımları ile yazılması anlaşılabilirlik açısından daha faydalı olacaktır. Get-Alias komutu ile PowerCLI üzerinde tanımlı Aliasların görebilirsiniz. komutu ile… Read More »

Karşılaştırma Operatörleri

By | 29/09/2015
Bir önceki örnekte verilen –eq parametresi karşılaştırma amaçlı kullanıan operatördür. Örneğin çıkan sonuçar içerisinde de bir filtreleme yapmak istiyorsunuz. Yöneticiniz sizden  12GB üzerinden RAM tanımlanmış virtual sunucuları istediğinde bunu bulmak karşılaştırma operatörleri ile çok kolay olacaktır.

Objelerin Filtrelenmesi

By | 29/09/2015
Get-VM özelliklerini filtrelemek istiyorsanız | pipe methodu ile beraber Where-Object komut setini kullanmanız gerekmetkedir. Bu cmdlets ile beraber özellikler filtrelenebilmektedir. Örneğin 2GB üzerinde Memory atanmış guestleri listelemek istersek. Komut içerisinde kullanılan “$_.” Alanı  pipe öncesinde kullanılan nesneyi temsil etmektedir.  Bu $_  nesnesi Get-VM ile getirilen sanal sunucuları temsil etmektedir. $_.MemoryGB geçerli olan sunucuların GB… Read More »