Objelerin Filtrelenmesi

Get-VM özelliklerini filtrelemek istiyorsanız | pipe methodu ile beraber Where-Object komut setini kullanmanız gerekmetkedir. Bu cmdlets ile beraber özellikler filtrelenebilmektedir. Örneğin 2GB üzerinde Memory atanmış guestleri listelemek istersek.

Get-Vm | Where-Object  {$_.MemoryGB -gt 2}

Komut içerisinde kullanılan “$_.” Alanı  pipe öncesinde kullanılan nesneyi temsil etmektedir.  Bu $_  nesnesi Get-VM ile getirilen sanal sunucuları temsil etmektedir. $_.MemoryGB geçerli olan sunucuların GB türünden Memory boyutunu –gt ise Greater Than kısatlması olarak 2GB üzerinde olan sanal sunucuları listelemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu –gt kullandığımızda 2GB buna dahil olmuyor eğer 2GB ve üzeri memorysi bulunan sunucuları listelemek istersen –ge operatörü kullanmamız gerekecektir.

bolum6_2

PowerShell 3.0 ile beraber yeni syntax {$_.}  kullanımı yerine Get-VM |Where-Object MemoryGB -gt 1 olarak daha basit bir kullanım sağlanabilmektedir.

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website