Tag Archives: powercli sonuçları filtreleme

Objelerin Filtrelenmesi

By | 29/09/2015
Get-VM özelliklerini filtrelemek istiyorsanız | pipe methodu ile beraber Where-Object komut setini kullanmanız gerekmetkedir. Bu cmdlets ile beraber özellikler filtrelenebilmektedir. Örneğin 2GB üzerinde Memory atanmış guestleri listelemek istersek. Komut içerisinde kullanılan “$_.” Alanı  pipe öncesinde kullanılan nesneyi temsil etmektedir.  Bu $_  nesnesi Get-VM ile getirilen sanal sunucuları temsil etmektedir. $_.MemoryGB geçerli olan sunucuların GB… Read More »