Tag Archives: powercli object filter

Objelerin Filtrelenmesi

By | 29/09/2015

Get-VM özelliklerini filtrelemek istiyorsanız | pipe methodu ile beraber Where-Object komut setini kullanmanız gerekmetkedir. Bu cmdlets ile beraber özellikler filtrelenebilmektedir. Örneğin 2GB üzerinde Memory atanmış guestleri listelemek istersek. Get-Vm | Where-Object  {$_.MemoryGB -gt 2} Komut içerisinde kullanılan “$_.” Alanı  pipe öncesinde kullanılan nesneyi temsil etmektedir.  Bu $_  nesnesi Get-VM ile getirilen sanal sunucuları temsil etmektedir.… Read More »