Category Archives: Linux

Linux Sunucular Update Sonrası Vmwaretools Hatası

By | 01/04/2016
Linux sunucularda update sonrasında vmwaretools servisini restart ettiğinizde aşağıdaki hata ile karşılaşabilirsiniz. Bunu düzelmek için console üzerinde komutunu çalıştırmanız gerekir. -d parametresi ile default seçenekler ile işlem yapmasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında servisleri restart ettiğinizde sorunsuz açıldığını göreceksiniz.

Yum Update Hatası Error: database disk image is malformed

By | 01/04/2016
Yum update esnasında aşağıdaki hata mesajı iler karşılaşırsanız çözüm için aşağıdaki komutu çalıştırınız sonra tekrar yum update yaptığınızda tüm bu hata ortadan kalkmış olacaktır.

Cpanel Mysql Tuner

By | 10/07/2014
Merhaba Cpanel üzerinde mysql performans sorunu yaşıyorsanız Cpanelin bir tool’u ile optimizasyon önerilerine göre güncelleme yapabilirsiniz. bunun için sunucu üzerinde SSH ile login olduktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırın. /usr/local/cpanel/bin/mysqltuner.pl

SSH bağlantısı için IP adreslerine izin verme / Engelleme

By | 04/10/2011
SSH üzerinden sunucunuza sadece belirli IP adresleri ile bağlanarak diğer IP adreslerinin tümünü engellemek istiyorsanız. SSH üzerine root user ile login olduktan sonra aşağıdaki komutu yazıyorsnuz nano /etc/hosts.allow # # hosts.allow   This file describes the names of the hosts which are #               allowed to use the local INET services, as decided #               by the ‘/usr/sbin/tcpd’… Read More »

Postfix Komutlar – Mail Kuyruğu

By | 20/09/2011
//// postfix kuyruktaki mail sayısını görmek postqueue -p | tail -n 1 | cut -d’ ‘ -f5, //// kuyruktaki mailleri gönderen ve alıcı olarak listeler postqueue -p //// cu -c1-c10 degerlerinindeki mail id aralıklarını değiştirerek gönderen maili yakalayıp silebirsiniz. /usr/sbin/postqueue -p | grep -i @mta161.anp.se | cut -c1-10 | sed ‘s/  *$//;/^$/d’ | postsuper -d… Read More »

SSH üzerinde dosya boyutune göre sıralama yapmak

By | 09/08/2011
SSH üzerinde dosya boyutuna göre sıralama yapmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Verilen değerler ile kendinize göre değişiklik yapmanız mümkündür.

MySQL sunucusuna uzaktan erişim

By | 28/07/2011
Mysql Sunucunuza local dışından erişmeniz gerekebilir. Bu durum SSH üzerinden login olduktan sonra mysql -u root -p    (mysql sunucunuza bağlanıyorsunuz size parolanızı soracak) Bağlantıyı sağladıktan sonra aşağıdaki kodda root yazan yere mysql userinizi yazıyorsunuz uzak bağlantıya açılacaktır. connect mysql update user set Host = ‘%’ where User = ‘root’; flush privileges; Daha sonrasında navica tarzı… Read More »

Postfix send error: queue file write error

By | 13/06/2011
Merhaba Postfix üzerinden gelen bazı error loglarda aşağıdaki hata iletisini alıyorsanız. Mesaj boyut limitlerini arttırmanız gerekecektir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Öncelikle posftfix conf dosyasını vi yada nano komutu ile açıyoruz. vi /etc/postfix/main.cf mesage_size_limit satırını aratıyoruz ve bu değeri yükseltiyoruz. Eğer bu satır yoksa ekleyebilirsiniz. mesage_size_limit = 900000000 İşlemmin aktif olabilmesi için servisi resetlememiz gerekecektir.… Read More »

.htacces ile url yönlendirme

By | 11/09/2010
Linux sunucularda sitenizin www siz açılmasını istemiyorsanız. .htacces dosyasına aşağıdaki kodları ekleyerek sorunu giderebilirsiniz. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.co.uk [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.co.uk/$1 [L,R=301] <ifModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yerelag.net [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://www.yerelag.net/$1 [L,R=301] </ifModule>

.htaccess ile ip engellemek

By | 02/09/2010
ÖRN: order allow,deny deny from 192.168.2.1 deny from 10.0.05 allow from all

SSH komutları 2

By | 09/07/2010
ls Dizinde bulunan herşeyi listeler. ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler. ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler. tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar. tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.