SSH üzerinde dosya boyutune göre sıralama yapmak

SSH üzerinde dosya boyutuna göre sıralama yapmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Verilen değerler ile kendinize göre değişiklik yapmanız mümkündür.

find / -type f -size +10000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $5 ": " $9 }' |sort -n

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website