Tag Archives: get-random kullanımı

Powershell: Get-Random Komutu Kullanımı

By | 03/07/2020

Get-random powershell komutu ile random bir sayı üretebilirsiniz.   # Rastgele bir sayı üretit PS C:\Users\Ozgur> PS C:\Users\Ozgur> Get-Random 1562890100 # Yüzden küçük rastgele bir sayı üretir PS C:\Users\Ozgur> Get-Random -Maximum 100 56 # 200 den büyük rasgele bir sayı üretir PS C:\Users\Ozgur> Get-Random -Minimum 200 1542596473 # 40 ile 50 arasında rasgele bir sayı… Read More »