Powershell: Get-Random Komutu Kullanımı

Get-random powershell komutu ile random bir sayı üretebilirsiniz.

 

# Rastgele bir sayı üretit
PS C:\Users\Ozgur> PS C:\Users\Ozgur> Get-Random
1562890100

# Yüzden küçük rastgele bir sayı üretir
PS C:\Users\Ozgur> Get-Random -Maximum 100
56

# 200 den büyük rasgele bir sayı üretir
PS C:\Users\Ozgur> Get-Random -Minimum 200
1542596473

# 40 ile 50 arasında rasgele bir sayı üretir
PS C:\Users\Ozgur> Get-Random -Minimum 40 -Maximum 50
48

# Get-random -setseed parametresinde vereceğiniz değerin sonucu farklı powershelllerde de aynı olacaktır.
PS C:\Users\Ozgur> Get-Random -SetSeed 23
704616451

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website