Powershell: Parametre Değerleri

Powershell artık bir çok sistem yöneticisi tarafından kullanmakta. Özellikle yazılım kökenli olan kullanıcılar zorlanmadan hızla adapte olurken sistemciler için bazı konuları anlamak gerekebilir. Powershell dünyasında tüm komutları bilmenin bir mümkünat yok ama help komutunu iyi bilmek bir çok şeyi kolay öğrenmemizi sağlyacaktır.

 

Birçok yazılım dilinde [] işareti içine birden fazla değer alan dizileri temsil etmektedir.. Eğer dikkat ettiyseniz Powershell help komutunda birden fazla değer alabilecek parametreleri çok kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz.

 

Get-CimClass [[-ClassName] <string> bölümünde -class name in string türünde bir değer alabileceğini gösteriyor.

Get-Process [[-Name] <string[]>] komutunda ise -name parametresi <string[]>türünde bir veya birden fazla değer alabildiğini gösteriyor. Çünkü string içinde [] parantez kullanılmış

 

PS C:\Users\Ozgur>Ge t-help Get-CimClass                                                                                                        PS C:\Users\Ozgur>                                                                                                                               PS C:\Users\Ozgur> GEt-help Get-CimClass                                                                                                                    
NAME
  Get-CimClass

SYNTAX
  Get-CimClass [[-ClassName] <string>] [[-Namespace] <string>] [-OperationTimeoutSec <uint32>] [-ComputerName <string[]>] [-MethodName <string>] [-PropertyName <string>] [-QualifierName <string>] [<CommonParameters>]


PS C:\Users\Ozgur> GEt-help Get-Process                                                                                                                    
NAME
  Get-Process

SYNTAX
  Get-Process [[-Name] <string[]>] [-ComputerName <string[]>] [-Module] [-FileVersionInfo] [<CommonParameters>]

Bir örnek vermek gerekirse Get Process name virgülle ayırarak birden fazla process ismi verebiliriz. FAkat GEt-cimlass ta string içinde köşeli parantez olmadığı için tek bir değer yazmamıza izin verecektir.

PS C:\Users\Ozgur> Get-Process notepad,chrome,Calculator

 

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website