Azure Powershell: Tum Network Security Grouplara Kural Ekleme

Basligin biraz garip oldugunun farkındayım. Özetle azure uzerinde port acma kapama isleri icin network security grupları kullanıyoruz. Bazen birden fazla security group uzerine bir kural ekmeniz gerekebilir. Bunu grafik arayüzü uzerinden yapmak biraz zor bir is. Birde multi subscrtionunuz varsa ve bunların icinde birden fazla NSG(Network Security Group) varsa bu islemi yapmak icin komut satirini kullanmak kacinilmazdir.

Oncelikle azure console uzerinden powershell ekranini aciyoruz. sonrasinda Login-Azaccount komutu ile logon oluyoruz. Bildiginiz gibi komutlar belirli bir subscription uzerinde tanimli bende tum subscritionlari listeleyerek hepsinin ID lerini aldim sonra  dongu icerisinde Set-AzContext ile islemleri tum idler icin tek tek gerceklestiriyorum. islemin sonunda asagidaki ip adresleri icin inbound yonunde tum NSG lere kuralimizi yazmis olduk.

Login-AzAccount
$AzSubscriptions = Get-AzSubscription

$ruleName = "NewVPNIP"
$priority = 600
$sourcePrefix = "10.1.4.5","10.4.52.5" , "10.5.15253"
$desc = "Allow X VPN IP Access"

foreach ($AzSubscription in $AzSubscriptions) {
Set-AzContext -SubscriptionId $AzSubscription.Id

Get-AzNetworkSecurityGroup | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig -Name $ruleName -Description $desc -Access Allow -Protocol "*" -Direction Inbound -Priority $priority -SourceAddressPrefix $sourcePrefix -SourcePortRange * -DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange * | Set-AzNetworkSecurityGroup

}

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website