Tag Archives: get vcenter serial

Powercli: Vmware Lisans Bilgilerini Getirme

By | 31/05/2019
Eğer birden fazla sunucudaki lisanların expire date ve seri numarası bilgilsine ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki script ile görüntüleyebilir ve CSV file olarak kayıt edebilirsiniz.