Powercli ile vmware üzerindeki sanal sunucuyu kill etmek

By | 01/08/2017

Bazen vcenter üzerinde vmotion işlemi esnasında takılı kalan sunucular olabiliyor. Bu işlemi vcenter üzerinden sonlandıramadığımız durumlarda esxcli ile komut satırı üzerinden kill ediyorduk. Bu işlemleri aşağıdaki script ile powercli üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Burada tek yapmanız gereken “vmozgur” yazan yere ilgili sanal sunucunun adını yazmak olacaktır. Sonrasındaki işlemler script tarafından yapılacaktır.

Import-Module VMware.PowerCLI

Connect-VIServer -Server 10.1.1.5

clear

$vm = Get-VM "vmozgur"

$esxi = Get-VMHost -VM $vm

$esxcli = Get-EsxCli -VMHost $esxi

$guestwordID = $esxcli.vm.process.list() | where{$_.Displayname -eq $vm.Name} | Select WorldID

$esxcli.vm.process.kill("force",$guestwordID.WorldID)

Disconnect-VIServer -Server * -Force -Confirm:$false

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir