Powercli: Onemli Vmware eventleri Mysqle kayit etmek

By | 03/02/2021
Bu powercli script ile yeni acilan ve silinen sunucu adlarini bir veri tabanina kayit edebilirsiniz. loglardaki degerleri birlestirerek makine olsutran username bilgisini de kayit ediyorum.

$tableName = "vmware.events"

$VMsNewRemovedAge = 60
$records = Get-VIEventPlus -Start ((get-date).adddays(-$VMsNewRemovedAge)) -EventType @("VmCreatedEvent", "VmBeingClonedEvent", "VmBeingDeployedEvent") | Select-Object createdTime, UserName, fullFormattedMessage

$SelectQuery = "Select * FROM $tableName "
$mysqlResults = Invoke-MySQLQuery -Query $SelectQuery -ComputerName $mysqlServer -Credential $credential

foreach($record in $records){

if($mysqlResults | where CreatedTime -EQ $record.CreatedTime){

  "There is a same event"

}else{

  $CreatedTime = $record.CreatedTime
  $UserName = $record.UserName
  $FullFormattedMessage = $record.FullFormattedMessage

  $Action = $record.FullFormattedMessage.Split(" ")[0]

  if($Action -eq "Cloning"){

    $vmName = $record.FullFormattedMessage.Split(" ")[1]

  }else{

    $vmName = $record.FullFormattedMessage.Split(" ")[3]

  }
  $query = "INSERT INTO $tableName (CreatedTime,UserName,FullFormattedMessage,vmName,Action) VALUES ( '$CreatedTime','$UserName','$FullFormattedMessage','$vmName','$Action')"
  Invoke-MySQLQuery -Query $query -ComputerName $mysqlServer -Credential $credential

}

}

Disconnect-VIServer -Server * -Force -Confirm:$false

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir