Powercli: Org Network Vlanları Vapplere import etmek

Vcloud director üzerinde NSX-T ile oluşturuğunuz Vlan Segmentleri vlcoloud director üzerine import ettikten sonra bunları vapp üzerinde de eklmeniz gerekiyor. Eğer yapınız küçükse bir sorun yok fakat. Telekom firmalarında çalışan yada büyük networkü olan yapılarda 100lerce segment olabiliyor. Bu durumda hepsini tek tek eklemek yerine aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. Script referans olarak verdiğiniz ORG networkdeki vlanları destination vereceğiniz vappa otomatik olarak import edecektir.

 

 

Import-module –Name Vmware.Powercli

$cred = Get-Credential

$path =  "C:\Users\$($env:USERNAME)\Desktop\vcloud-vm-lists.csv"

Connect-CIServer -Server 10.0.0.55 -Credential $cred

$VappName = "VappTest"

$OrgName  = "Ozgur-Test-VDC"

$vappp = Get-CIVApp -Name $VappName

$orgnetworks = Get-OrgVdcNetwork -OrgVdc $OrgName

foreach($orgnet in $orgnetworks){

    New-CIVAppNetwork -Direct -ParentOrgVdcNetwork $orgnet -VApp $vappp

}

 Disconnect-CIServer -Server * -Confirm:$false

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website