PowerCLI: Provider ve PSDrives Kullanımı

Cmdlet’ler powershell komutlarıdır. Powershell PSDrivers ile sürücülerede erişebilmektedir ve windows üzerindeki sürücüleri dirver olarak kullandırabilirler. Bu şekilde driverleri yazılımın bir parçası haline getirebiliriz. Powershell Provider’lar genellikle eklenti yada modül gibi çalışabilmektedir.

Providerler cmdlet’ler ile kullanılabilir. Aşağıdaki komut ile isimlerini listeleyebilirsiniz.

Get-Command -Noun Item,ChildItem,Content,ItemProperty

PowerCLI session ile bağlandığımı bilgisayardaki sürücüleri görmek için Get-PSProvider komutunu kullanabiliriz.

Dikkat ettiyseniz local sürücülerin haricinde VimDatastore ve VimInventory gibi providerlarda görünmktedir. Bu konuya ilerleyen bölümlerde deyineceğiz.

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website