Powercli : Sanal Sunucu Özet Detayları

Virtual Machine ile ilgili özet bilgilere ulaşmak için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. Bu script Sunucu işletim sistemi bilgisini sunucu üzerindeki hostname bilgisini. Virtual hardware bilgisini ve IP – MAC adresini dönmektedir.

# Import PowerCLI Module // Powershell içinde powercli modullerini import ediyoruz
Import-Module VMware.PowerCLI

# Connect Vcenter // 10.10.10.10 yerine kendi vcenter yada esx sunucu IP adresini yazmanız gerekmektedir
Connect-VIServer -Server 110.10.10.10

clear

## sunucuadı bölümüne bilgileri getirmek istediğiniz sanal sunucu adını yazınız
$vms = Get-VM -Name sunucuadı

foreach($vm in $vms) {

Write-host -ForegroundColor  "VM Name: $($vm.Name)"
"Operating Systems : $($vm.Guest.ExtensionData.GuestFullName)"
"Host Name: $($vm.Guest.HostName)"
"CPU : $($vm.NumCpu)"
"Memory GB: $($vm.MemoryGB)"
"IP Address : $($vm.Guest.IPAddress[0])"
#"MAC : $($vm | Get-NetworkAdapter | Select MacAddress)"
"MAC: $(($vm | Get-NetworkAdapter).MacAddress)"

$vm | Get-HardDisk | Select-Object Name,CapacityGB | Format-Table

} Disconnect-VIServer -Server * -Force -Confirm:$false

 

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website