Powercli: VFlash Read Cache Host ve Guest Listesi

Vmware 5.5 ve sonrası sürümlerde hayatımıza giren Vmware Vlash Read Cace çok fazla kişi tarafından kullanılıyor. Sunucuya taktığınız SSD diski sanal sunuculara read cache olarak tanımlayabiliyorsunuz böylece read IO lar için disk gitmeden düşük latencyler ile performans artışı sağlayabilirsiniz.

Yapınız büyükse ve SSD cache tanımlı hostlarınız fazlaysa hangi sunucularda cache tanımlı olduğunu bulmanız zorlaşıyor. Bu işlemleri kolaylaştırmak için bir script yazdım. Bu script ile SSD tanımlı host ve guestlerin listesini alabilirsiniz.

Scripti read only bir vmware user ile çalıştırabilirsiniz.

# Powershell Gallery PowerCLI modullerini yukluyoyuruz
Import-Module VMware.PowerCLI


Write-Host -ForegroundColor Yellow "Sunucuya baglaniyor.."
# VCenter sunucuya erisim sagliyoruz
Connect-VIServer 

clear


$servers = Get-VMHost

Write-Host "Sunucu Bilgileri Alınıyor" -BackgroundColor Red Write-Host " - - - SSD vFlash Cache Tanımlı Hostlar - - - " -ForegroundColor White
$totalhost = 0
foreach($server in $servers){

$size = ($server | Get-View).config.VFlashConfigInfo.VFlashResourceConfigInfo.Capacity
$size = $size / 1GB


  if($size -gt 0){
  $totalhost++
  

  $server.Name + " Cache Size : " + $size + " GB"
  #$server.Name + " Flash Cache Var"
  #$size
  
  }

}

Write-Host "Toplam $($servers.Count) Sunucudan $($totalhost) tanesinde SSD Cache Tanımlı" -BackgroundColor DarkYellow


$("`r`n ")

$("`r`n ")

Write-Host "SSD vFlash Cache Tanımlı Sanal Sunucular" -ForegroundColor Green


$vms = Get-VM -Name "*"
$totalvm = 0
foreach($vm in $vms){

$disks = $vm | Get-HardDisk
$cache = $disks.ExtensionData.vFlashCacheConfigInfo.ReservationInMB
if($cache -gt 0){
$totalvm ++
Write-host $vm.name $vm.VMHost.Name -ForegroundColor Cyan

foreach($disk in $disks){

$cacheSize = $disk.ExtensionData.vFlashCacheConfigInfo.ReservationInMB

if($cacheSize -gt 0){
$disk.Name + " Cache Size : " + $cacheSize
}


}


}

}


Write-Host "Toplam $($vms.Count) sanal sunucudan $($totalvm) tanesi üzerinde SSD Cache Tanımlı" -BackgroundColor DarkYellow


Disconnect-VIServer * -Confirm:$false

 

 

 

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website