Powershell: İçerisinde Belirli Bir Kelime İçeren Dosyaların Silinmesi

Özellikle windows mail sunucularda bir mail içeriğini topluca silmeniz gerekebilir. Powershell ile bunu kolayca yapabilmek mümkün.

Get-ChildItem den sonra istersek hangi dosyalarda tarama yapacağını söylüyoruz -path olarak işlem yapılacak dizini belirtiyoruz Selecet String alanında “MAILER-DEAMON” bölümüne aramak istediğimiz anahtar kelimeyi belirtiyoruz. sonrasında remove item ile dosyaları siliyoruz. İşlem biraz risklidir çalıştırmadan önce doğru path ve doğru uzantıyı seçtiğinizden emin olunuz

(Get-ChildItem *.MSG -path D:\Mailbox\* | Select-String -Pattern "MAILER-DEAMON" | Select-Object -ExpandProperty path) | Remove-Item -Force -Confirm

 

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website