Tag Archives: no vm virtual port group

PowerCLI: İçinde Sanal Sunucu Bulunmayan PortGroupların Listesi

By | 19/12/2017

Aralıklarla şirket içindeki ihtiyaçlarımı karşılamak için yazdığım scriptleri paylaşıyorum. Vmware ortamının test yada product ortamlar için farklı virtual port group oluşturmamız gerekiyor. Bu ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra gereksiz açık kalan protgrouplar olabilir. Aşağıdaki script ile içinde hiç sanal sunucu çalışmayan virtual portgroupların listesini bulabilirsiniz. # Powershell Gallery PowerCLI modullerini yukluyoyuruz Import-Module VMware.PowerCLI Connect-VIServer -Server VCENTERIPADRESO… Read More »