PowerCLI: İçinde Sanal Sunucu Bulunmayan PortGroupların Listesi

Aralıklarla şirket içindeki ihtiyaçlarımı karşılamak için yazdığım scriptleri paylaşıyorum. Vmware ortamının test yada product ortamlar için farklı virtual port group oluşturmamız gerekiyor. Bu ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra gereksiz açık kalan protgrouplar olabilir. Aşağıdaki script ile içinde hiç sanal sunucu çalışmayan virtual portgroupların listesini bulabilirsiniz.

# Powershell Gallery PowerCLI modullerini yukluyoyuruz
Import-Module VMware.PowerCLI

Connect-VIServer -Server VCENTERIPADRESO

clear

## Belirli bir distributed swtich üzerinde  arama yapmak için  ÖRN dvSwitch-GYR-VPS
$vports = Get-VirtualSwitch -Name dvSwitch-ozgur | Get-VirtualPortGroup

#$vports = Get-VirtualPortGroup

foreach($vport in $vports){


if ($vport.ExtensionData.Vm.Count -eq 0){

$vport.name
$vport.ExtensionData.Vm.Count
}

}

Disconnect-VIServer * -Confirm:$false

 

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website