PowerCLI: Vm Vlan Detayları

Internet servis sağlayıcılar yada çok fazla vlan tanımı kullana hosting firmalarında sanal sunucunun hangi vlanları kullandığının listesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Vsphere client yada web client üzerinde port group ismi yer almasına rağmen vlan id detayını görmek için ilgili port group detaylarına girmemiz gerekiyordu. Bu tip durumlarda kısa yolda VlanID detaylarına ulaşmak için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

# Powershell Gallery PowerCLI modullerini yukluyoyuruz
Import-Module VMware.PowerCLI

dTnmonitor = Get-VICredentialStoreItem -File "C:\Users\$userName\Dropbox\Scripts\key\tnmonitorpass.xml"

# VCenter sunucuya erisim sagliyoruz
Connect-VIServer -Server IPADRESI

clear


$vm = GEt-vm -Name "sanalsunucuadi"

$vm.Name
$vm | Get-VirtualPortGroup | Select Name, @{N="vlanID";E={$_.Extensiondata.Config.DefaultPortCOnfig.Vlan.VlanId}} | Format-Table


Disconnect-VIServer * -Confirm:$false

 

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website