Tag Archives: ssh zip

SSH üzerinden dosya ve klasör şifrelemek

By | 22/06/2009

Sıkıştırmak İçin.. Kod: zip  -r  public_html.zip  public_htmlAçmak İçin Kod: unzip public_html.zipŞifreli zip dosyası açmak Kod: unzip -P şifre public_html.zipDizin içinde bir çok zipli dosya varsa hepsini birden açmak için Kod: for i in *.zip; do unzip $i; doneDosyayı taşımak için Kod:  cp public_html.zip /home/yedekSunucuya zip yüklemek Debian, Ubuntu için Kod: apt-get install unzip