Ansible: Template uzerinden yeni bir vm oluşturma

Ansible ile vmware tempalterden hizlica vm olusturmak icin asagidaki yml dosyasini kullanabilirsiniz. Buradaki kodların tutunu ansible AWX projenize ekleyerek bir pipe line oluşturmanız mümkündür. Boylece API ile diğer uygulamalarınıza entegre edebilirsiniz.

 

- name: Deploy VM from template
 hosts: localhost
 gather_facts: no
 vars:
  vcenter_hostname: your-vcenter-server
  vcenter_username: your-username
  vcenter_password: your-password
  template_name: your-template-name
  vm_name: your-vm-name
  datastore_name: your-datastore-name
  network_name: your-network-name
 tasks:
  - name: Clone VM from template
   vmware_guest:
    hostname: "{{ vcenter_hostname }}"
    username: "{{ vcenter_username }}"
    password: "{{ vcenter_password }}"
    validate_certs: no
    datacenter: your-datacenter-name
    folder: your-folder-name
    name: "{{ vm_name }}"
    template: "{{ template_name }}"
    datastore: "{{ datastore_name }}"
    networks:
     - name: "{{ network_name }}"
   delegate_to: localhost

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website