Vmware CPU Troubleshooter

Vmware üzerindeki sanal sunucularda yaşanan performans sorunları için belirli kontroller yapmak gerekiyor. Özellikle kaynak planlaması iyi yapılmamış ortamlarda CPU performans sorunları en sık karşılaşılan durum. Hal böyle olunca sorunu tespit edebilmek için esxtop üzerindeki değerleri kontrol etmek gerekiyor. Burada sanal sunucuda yaşan bir  performans sorununun tespit edilebilmesi için öncelikle sanal sunucu CPU kullanımı ve CPU ready time değeri, host cpu utilization bilgilerine ihtiyaç duyuyoruz. Bunların tümünü kontrol etmek bazen çok zaman alabiliyor. Bunun için bir powercli scripti hazırladım.

Not: Ben powercli işlemleri için her zaman readonly user kullanıyorum. Sizin de bu tip raporlar için readonly user kullanmanızı öneririm.

Scripti çalıştırdığınızda size işlem yapılacak sanal sunucu adını soruyor. Guest adını girdikten sonra sanal sunucunun ve üzerinde çalıştığı vmware host’un CPU statistics bilgilerini topluyor ve önerilen dışındaki değerleri kırmızı işaretleyerek size bilgi veriyor.

    # Powershell Gallery PowerCLI modullerini yukluyoyuruz
    Import-Module VMware.PowerCLI

    Connect-VIServer -Server 

    clear

    $vname = Read-Host "Vm Adını yazınız"

    $vmName = Get-VM $vname

    $vmHOST = $vmName | Get-VMHost

    $y = $vmName | Get-Stat -Stat cpu.usage.average -Realtime | Where-Object -Property Instance -eq "" | measure Value -Average -Minimum -Maximum
    
    $x = $vmHOST | Get-Stat -Stat cpu.usage.average -Realtime | Where-Object -Property Instance -eq "" | measure Value -Average -Minimum -Maximum

    $HostCpuAverage = [math]::Round($x.Average)
    $HostCpuMax = [math]::Round($x.Maximum)

    $VmCpuAverage = [math]::Round($y.Average)

    $VmCpuMax = [math]::Round($y.Maximum)
 
    Write-Host 
    Write-Host 
    Write-Host "Guest CPU Bilgileri kontrol Ediliyor" -ForegroundColor Cyan
    Write-Host 
    Write-Host 

if($VmCpuAverage -gt 75 -or $VmCpuMax -gt 90){


    Write-Host ----------Sanal Sunucu CPU Değerleri Yüksek !!! ----------- -foregroundcolor White -BackgroundColor DarkRed
    Write-Host "VM Name : $vmName.Name"
    Write-Host "VM Cpu Average % : $VmCpuAverage"
    Write-Host "VM Cpu Max % : $VmCpuMax"
    Write-Host ---------/Sanal Sunucu CPU Kullanım Bilgileri--------------- -foregroundcolor White -BackgroundColor DarkRed
    Write-Host

    }else{

    Write-Host ----------Sanal Sunucu CPU Değerleri Normal ----------- -foregroundcolor White -BackgroundColor DarkGreen
    Write-Host "VM Name : $vmName.Name"
    Write-Host "VM Cpu Average % : $VmCpuAverage"
    Write-Host "VM Cpu Max % : $VmCpuMax"
    Write-Host ---------/Sanal Sunucu CPU Kullanım Bilgileri--------------- -foregroundcolor White -BackgroundColor DarkGreen
    Write-Host

}

    Write-Host 
    Write-Host 
    Write-Host "Host CPU Bilgileri kontrol Ediliyor" -ForegroundColor Cyan
    Write-Host 

if($HostCpuAverage -gt 75 -or $HostCpuMax -gt 90){


    Write-Host ----------HOST CPU Değerleri Yüksek !!! ----------- -foregroundcolor White -BackgroundColor DarkRed
    Write-Host "VM Name : $vmHOST.Name"
    Write-Host "Host Cpu Average % : $HostCpuAverage"
    Write-Host "Host Cpu Max % : : $HostCpuMax"
    Write-Host ---------/HOST CPU Kullanım Bilgileri--------------- -foregroundcolor White -BackgroundColor DarkRed
    Write-Host


    }else{

    Write-Host ----------HOST CPU Değerleri Normal ----------- -foregroundcolor White -BackgroundColor Green
    Write-Host "VM Name : $vmName.Name"
    Write-Host "VM Cpu Average % : $HostCpuAverage"
    Write-Host "VM Cpu Max % : $HostCpuMax"
    Write-Host ---------/HOST CPU Kullanım Bilgileri--------------- -foregroundcolor White -BackgroundColor Green
    Write-Host

    Write-Host
    Write-Host -ForegroundColor Cyan $("CPU Ready Kontrol Ediliyor.")

    $cpuReady = $vmName | Get-Stat -Stat cpu.ready.summation -Realtime | Where-Object -Property Instance -eq "" | measure Value -Average -Minimum -Maximum

    $cpuReadyTimeAverage = [math]::Round($cpuReady.Average)
    Write-Host


if($cpuReadyTimeAverage -gt 2000){

    
    Write-Host ----------CPU Ready Time Yüksek ----------- -foregroundcolor White -BackgroundColor Red
    Write-Host "VM Name : $vmName.Name"
    Write-Host "CPU Ready Time : $cpuReadyTimeAverage"
    Write-Host ---------/CPU Ready Time Bilgileri--------------- -foregroundcolor White -BackgroundColor Red
    Write-Host

  }else{
  
  
  
    Write-Host ----------CPU Ready Time Normal ----------- -foregroundcolor White -BackgroundColor Green
    Write-Host "VM Name : $vmName.Name"
    Write-Host "CPU Ready Time : $cpuReadyTimeAverage"
    Write-Host ---------/CPU Ready Time Bilgileri--------------- -foregroundcolor White -BackgroundColor Green
    Write-Host
  
  
  }

}


Disconnect-VIServer -Server * -Force -Confirm:$false

 

 

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website