Category Archives: Ansible

SSH connection error on ansible AWX

By | 23/03/2022

If you have a similar problem with Ansible. You need to delete the known_hosts file. Failed to connect to the host via ssh: OpenSSH_8.0p1, OpenSSL 1.1.1g FIPS 21 Apr 2020\r\ndebug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config\r\ndebug3: /etc/ssh/ssh_config line 52: Including file /etc/ssh/ssh_config.d/05-redhat.conf depth 0\r\ndebug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config.d/05-redhat.conf\r\ndebug2: checking match for ‘final all’ host esx1.yerelag.local originally

Ansible AWX Github Entegrasyonu

By | 02/10/2021

Ansible AWX playbooklarınız için Reporitory olarak GIThub kullanabilirsiniz. Eğer private bir repository kullanıyorsanız bunun için AWX ve Github arasında authentication sağlamanız gerekir.   Öncelikle bir ssh key oluşturmamız gerekecek. ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C ‘ozgurmazlum’ bu işlem sonrasında id_rsa ve id_rsa.pub adında iki dosya oluşacak. Uzantısı pub olan public keyiniz diğeride private keyiniz. Sonrasında… Read More »

Ansible Tower / AWX Azure Entegrasyonu Nasıl Yapılır ?

By | 12/05/2020

Öncelikle azure üzerinde ansible adında  bir servis kullanıcısı oluşturacağız Bunun için azure shell ekranında aşağıdaki komutu yazmanız gerekiyor. az ad sp create-for-rbac –name ansible Bu işlem sonrasında yine aynı ekran üzerinde aşağıdaki komut ile SubscriptionId bolumune ihtıacımız olacak. az account list –output table User ve subscriptıonID  detaylarını daha sonra kullanmak üzere not etmeniz gerekiyor.  … Read More »