Ansible: Vmware ESX Host Power Management Policy

Esxi hostlarinizda powermgmt policy asagidaki yml dosyasi ve ansible ile desgitirebilirsiniz. Eger bu islemi cluster bazli yapmak istiyorsaniz Clusterdaki yorum satirini kaldirmaniz gerekiyor. Bu islem sonrasinda host reboot gerekiyor. Bunun icinde bir yml file paylasacagim. Bu islemleri bir pipeline uzerinde yapmak gerekir. Once hostun maintenace mode alinmasi sonrasinda gerekli config degisikligi ve sunucunun reboot edilmesi bir sonraki taskta ta sunucunun up oldugunu kontrol eden bir playbook gerekli. Tum playbooklari ayri ayri paylasacagim.

 

---
- name: 
 hosts: "{{ esxi_hostname }}"
 connection: local
 gather_facts: no
 tasks:
  - name: Set the Power Management Policy of esx host
   community.vmware.vmware_host_powermgmt_policy:
    validate_certs: False
    hostname: '{{ vcenter_hostname }}'
    username: '{{ vcenter_username }}'
    password: '{{ vcenter_password }}'
    #cluster_name: '{{ cluster_name }}'
    esxi_hostname: "{{ esxi_hostname }}"
    policy: high-performance
   delegate_to: localhost

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website