Ansible: Esxi Host NTP Bilgilerini Getirmek

By | 28/12/2022

Hostlarinizdaki NTP bilgilerini cluster level kontrol etmek icin asagidaki playbooku kullanabilirsiniz.

 

---
- name: ESXI host NTP info
 hosts: localhost
 connection: local
 gather_facts: no
 tasks:
 - name: Gather NTP info about all ESXi Host in the given Cluster
  community.vmware.vmware_host_ntp_info:
   validate_certs: False
   hostname: '{{ vcenter_hostname }}'
   username: '{{ vcenter_username }}'
   password: '{{ vcenter_password }}'
   cluster_name: '{{ cluster_name }}'
  delegate_to: localhost
  register: cluster_host_ntp
 - debug:
   msg: "{{ cluster_host_ntp }}"

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir