Ansible: Esxi NTP bilgilerini guncellemek

By | 28/12/2022

Ansible ile hostlarinizdaki NTP kayitlarini guncellemek ve servisi calistirmak icin asagidaki playbooku kullanabilirsiniz.

 

---
- name: Vmware NTP Configuration
 hosts: localhost
 connection: local
 gather_facts: no
 tasks:
 - name: Set NTP servers Current ESX host
  community.vmware.vmware_host_ntp:
   validate_certs: False
   hostname: '{{ vcenter_hostname }}'
   username: '{{ vcenter_username }}'
   password: '{{ vcenter_password }}'
   esxi_hostname: "{{ esxi_hostname }}"
   state: present
   ntp_servers:
    - '{{ ntp1 }}'
    - '{{ ntp2 }}'
  delegate_to: localhost
  
 - name: Start ntpd service setting on ESXi host
  community.vmware.vmware_host_service_manager:
   service_name: ntpd
   validate_certs: False
   hostname: '{{ vcenter_hostname }}'
   username: '{{ vcenter_username }}'
   password: '{{ vcenter_password }}'
   esxi_hostname: "{{ esxi_hostname }}"
   state: present
  delegate_to: localhost

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir