Ansible: Esxi host

By | 28/12/2022

Ansible ile hostlarin DNS Server kayitlarini set etmek icin bu playbook u kullanabilirsiniz

 

---
- name: Vmware Esxi Host DNS Configuration
 hosts: {{ esxi_hostname }}
 conecction: local
 gather_facts: no
 tasks:
  - name: Set DNS servers for all ESXi Host in given Cluster
   community.vmware.vmware_host_dns:
    validate_certs: False
    hostname: '{{ vcenter_hostname }}'
    username: '{{ vcenter_username }}'
    password: '{{ vcenter_password }}'
    esxi_hostname: "{{ esxi_hostname }}"
    type: static
    host_name: "{{ esxi_hostname }}"
    domain: "{{ domain }}"
    dns_servers:
     - '{{ dns1 }}'
     - '{{ dns2 }}'
    search_domains:
     - '{{ domain }}'
   delegate_to: localhost
   register: esxi_host_dns
  - debug:
    msg: "{{ esxi_host_dns }}"

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir