Ansible: Vcenter Cluster Olusturmak

By | 28/12/2022

Ansible ile esxi cluster olsuturmak icin asagidaki playbooku kullanabilirsiniz.

 

---
- name: Create Cluster
 hosts: localhost
 connection: local
 gather_facts: no
 tasks:
  - name: Create Cluster
   community.vmware.vmware_cluster:
    validate_certs: False
    hostname: '{{ vcenter_hostname }}'
    username: '{{ vcenter_username }}'
    password: '{{ vcenter_password }}'
    datacenter: '{{ datacenter_name }}'
    cluster_name: '{{ cluster_name }}'

    enable_ha: false
    enable_drs: false
    enable_vsan: false
   delegate_to: localhost

   register: create_cluster
  - debug:
    msg: "{{ create_cluster }}"

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir