Ansible: Start ESX SSH service

By | 28/12/2022

Ansible ile SSH serivisini baslatmak icin asagidaki playbooku kullanabilirsiniz.

 

---
- hosts: all 
 gather_facts: false
 connection: local 
 tasks:
 - name: "{{ inventory_hostname }} ssh service starting"
  community.vmware.vmware_host_service_manager:

   esxi_hostname: '{{ inventory_hostname }}'
   validate_certs: False
   service_name: TSM-SSH
   state: stop
  delegate_to: localhost

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir