Ansible: Cluster Level NTP Servisi Baslatmak

By | 28/12/2022

Ansible ile tum hostlardaki SSH servisini baslatmak icin asagidaki playbooku kullanabilirsiniz.

---
- hosts: "{{ cluster_name }}"
 gather_facts: false
 connection: local 
 tasks:
 - name: "{{ inventory_hostname }} ssh service starting"
  community.vmware.vmware_host_service_manager:
   validate_certs: False
   hostname: '{{ vcenter_hostname }}'
   username: '{{ vcenter_username }}'
   password: '{{ vcenter_password }}'
   cluster_name: '{{ cluster_name }}'
   esxi_hostname: '{{ inventory_hostname }}'
   service_name: TSM-SSH
   state: stop
  delegate_to: localhost

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir