Ansible: Shutdown ESXi Host

By | 28/12/2022

ESXi hostu ansible ile shutdown yapmak icin asagidaki playbooku kullanabilirsiniz.

 

---
- name: Vmware Esxi Host Configuration
 hosts: '{{ esxi_hostname }}'
 connection: local
 gather_facts: no
 tasks:
 - name: Set the state of a host system to shutdown
  community.vmware.vmware_host_powerstate:
   validate_certs: False
   hostname: '{{ vcenter_hostname }}'
   username: '{{ vcenter_username }}'
   password: '{{ vcenter_password }}'
   esxi_hostname: '{{ esxi_hostname }}'
   state: shutdown-host
  register: shutdown_esxi_host
  delegate_to: '{{ delegate_server }}'

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir