Azure CLI üzerinde location list ve kısaltmalarına ulaşmak