Centos üzerinde Vmware Tools Kurulum

By | 25/02/2014

yum -y install perl
mkdir /mnt/cdrom
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cp /mnt/cdrom/VMwareTools-*.tar.gz /tmp
umount /mnt/cdrom
tar -zxf /tmp/VMwareTools-*.tar.gz -C /tmp
cd /
./tmp/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl –default
rm -f /tmp/VMwareTools-*.tar.gz
rm -rf /tmp/vmware-tools-distrib

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir