FAILED: A general system error occurred: Crypto Exception: error:02001005:system library:fopen:Input/output error:unable to load C: \ProgramData\VMware\VMware vCenter Converter Standalone\ssl\rui.crt

By | 08/06/2012

Vmware converter sırasında FAILED: A general system error occurred: Crypto Exception: error:02001005:system library:fopen:Input/output error:unable to load C: \ProgramData\VMware\VMware vCenter Converter Standalone\ssl\rui.crt hatası alıyorsanız. Vmware Converter Programını Administrator yetkisi ile çalıştırarak sorunu gidebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir