Plesk 10 Asp.net Access Denied Hataları Çözümü

Server 2008 üzerinde iis7 kullanıyorsanız yada sitelerinizi Plesk 9. Plesk 9.5 Plesk 10 yardımı ile yönetiyorsanız aşağıdaki hata ile karşılaşmış olabilirsiniz. Ben yaklaşık bir gün boyunca sorunun çözümü ile uğraştım farklı çözüm önerileri var hiç birinden sonuç alamadım.çözüm yolu aşağıdaki gibidir.

Çözüm Yolu

Öncelikli olarak %plesk_dir%etcDiskSecurity yolundaki disksecurity.xml dosyasını notepad ile açıyoruz. 
Sonra dosyanın içine 
<Entry AccounType="1" Account="Psacln" Path="C:Windowsassembly" AceFlags="FilesOnly" AccessMask="Read" EntryFlags="0x0" /> 
satırını ekleyerek kayıt ediyoruz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başlattan çalıştır alanınıa gelerek 
"%plesk_bin%applysecurity" --apply komutunu çalıştırıyoruz. Bu işlem sunucu yoğunluğuna göre bir kaç dakika 
alabilir. Komut tamamlandıktan sonra IIS 7. yi restart etmemiz gerekmektedir.

Bu aşamadan sonra Asp.net siteleriniz hatasız çalışacaktır.

Hata mesajı

[UnauthorizedAccessException: Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))]

[FileLoadException: Could not load file or assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. Access is denied.]
  System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) +0
  System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) +43
  System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +127
  System.Reflection.Assembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +142
  System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) +28
  System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +46

[ConfigurationErrorsException: Could not load file or assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. Access is denied.]
  System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +613
  System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai) +57
  System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig) +178
  System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler..ctor(VirtualPath configPath, Boolean supportLocalization, String outputAssemblyName) +54
  System.Web.Compilation.CodeDirectoryCompiler.GetCodeDirectoryAssembly(VirtualPath virtualDir, CodeDirectoryType dirType, String assemblyName, StringSet excludedSubdirectories, Boolean isDirectoryAllowed) +600
  System.Web.Compilation.BuildManager.CompileCodeDirectory(VirtualPath virtualDir, CodeDirectoryType dirType, String assemblyName, StringSet excludedSubdirectories) +125
  System.Web.Compilation.BuildManager.CompileCodeDirectories() +265
  System.Web.Compilation.BuildManager.EnsureTopLevelFilesCompiled() +320

[HttpException (0x80004005): Could not load file or assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. Access is denied.]
  System.Web.Compilation.BuildManager.ReportTopLevelCompilationException() +58
  System.Web.Compilation.BuildManager.EnsureTopLevelFilesCompiled() +512
  System.Web.Hosting.HostingEnvironment.Initialize(ApplicationManager appManager, IApplicationHost appHost, IConfigMapPathFactory configMapPathFactory, HostingEnvironmentParameters hostingParameters) +729

[HttpException (0x80004005): Could not load file or assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. Access is denied.]
  System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +8897659
  System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +85
  System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context) +333

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website