Powercli esxcli kill işlemi

Vmware üzerinde bazen sunucular migrate işlemi esnasında takılabiliyor ve processi kill ederek guesti erişebilir duruma getirmemiz gerekiyor.. Her zaman kullandığımız esxcli komutları ile kill işlemi yapabiliyoruz Fakat bu işlem biraz dikkat ve bir kaç adım gerektiriyor.. Bu işlemde göz kontrolü ile hata yapmamak için powercli da esxcli komutları ile işlem yapmak üzere bir script yazmıştım. Fakat powercli esxcli modulunde bir değişiklik olması çalışmadığını farkettim. Scriptte bu değişikliklere göre düzenleme yaptım aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

 

Not: Bu işlem sonunda sunucu kill olacağı için dikkatli olmanızda fayda var.

Öncelikle bu işlem için vpshere ortamında admin yetkili bir kullanıcı ile powercli login olmanız gerekiyor.

Connect-VIServer -Server vcenterip

#powershell powercli modulünü import ediyoruz
Import-Module VMware.PowerCLI

#işlem yapacağımız host yada vcenter'a bağlanıyopruz
Connect-VIServer -Server vcenterip

###VmName bölümünde işlem yapılacak sunuc adınız yazıyoruz. Burada kube-node2 test sunucusunu kullandım bu bölüme kendi vmname yazmalısınız.
Bu bölüm önemli çünkü geri kalan tüm adımları script bu vmname e göre yapacak işlem yapacağınız vm adına göre geri 
$vmName = Get-VM -name "kube-node2"

# Bu işlem host üzerinde yapılacağı için vmname'in çalıştığı hostu otamatik olarak çağırıyoruz
$esxcli = Get-EsxCli -Server $($vmName.VMHost.Name)


# Burada bilgi olması açısından bu host üzerindeki sunucuların listesini alacağız. Buradaki suncu adı ve WorldID değerleri bulunuyor
$esxcli.vm.process.list()

#Kill işlemi worldID ye göre yapılacak bu adımda WorldID değerini alıyoruz.
$vmWorldID = ($esxcli.vm.process.list() | Select-Object -Property DisplayName, WorldID | Where-Object -Property DisplayName -EQ "$vmName").WorldID

#son adımda kill işlemini gerçekleştirecek.
$esxcli.vm.process.kill("force","$vmWorldID")

#İşlem bittikten sonra connection'u kapatıyoruz.
Disconnect-VIServer * -Confirm:$false

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website