Powercli : Raw Device Disk Kullanan Sunucuların Listelenmesi

By | 04/11/2016

Raw Device olarak tanımladığınız diskler datastore listesinde bulunmuyor. Bu nedenle acil bir arama yapmanız gerektiğinde aşağıdaki powercli komutu ile bu disk tipindeki sunucuları listeleyebilirsiniz.

Get-VM | Get-HardDisk -DiskType "RawPhysical","RawVirtual" | Select Parent,Name,DiskType,ScsiCanonicalName,DeviceName | fl

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir