Powercli : Sunucu Adları ve İşletim Sistemi Bilgilerini Getirmek

Get-VM ile sunucu listesini getirebiliyorsunuz. Eğer sunucularınızda sadece linux olan kayıtları getirmek isterseniz aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Console üzerinden görüntülemek için;

Get-VM | Where-Object {$_.guest.GuestFamily -eq "linuxGuest" }|Select-Object Name, @{N="GuestFamily";E={@($_.guest.GuestFamily)}}, @{N="OS Full Name";E={($_.Guest.OSFullName)}},@{N="IP";E={($_.Guest.IpAddress[0])}},@{N="HostName";E={($_.Guest.HostName)}} | Format-Table

Eğer CSV olarak kayıt etmek isterseniz aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-VM | Where-Object {$_.guest.GuestFamily -eq "linuxGuest" }|Select-Object Name, @{N="GuestFamily";E={@($_.guest.GuestFamily)}}, @{N="OS Full Name";E={($_.Guest.OSFullName)}},@{N="IP";E={($_.Guest.IpAddress[0])}},@{N="HostName";E={($_.Guest.HostName)}} | Export-Csv -Path C:\Scripts\liste.csv -NoTypeInformation

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website