Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen bir projedir. Müşteri Kamu Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olan ve Proje Yürütücüsü Kurumlar olarak TÜBİTAK-ULAKBİM, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin yer aldığı bir araştırma projesidir.
Projenin Amacı
Ülkemizde Geniş-bant erişimin yaygınlaştırılması, e-devlet’e geçiş, ulusal telekomünikasyon şebekelerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde birbirine bağlanabilirliklerinin ve birlikte çalışılabilirliklerinin sağlanması konusundaki teknolojik bilgi boşluğunun kapatılması için, ulusal aktörlere fırsat sağlayacak bir Ipv6 altyapısının oluşturulması ve bu altyapıya geçişte ulusal maliyetlerin, stratejilerin ve yaşanması muhtemel problemlerin tespiti büyük önem arz etmektedir.
BİLGİ ÜRETİM VE YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
Türkiye’de IPv6’ye geçişin en verimli, güvenli ve makul biçimde gerçekleşmesi için teknik, mali veri ve kuralların bir arada modellendiği “IPv6 Bilgi Üretim ve Yönetim Sistemini” oluşturulacaktır. IPv6 proje kapsamında, her kurum veya işletmenin uzmanlarına geçiş stratejilerinin değerlendirilmesine ait kriterlerle ilgili sorular sorularak oluşturulması için karar destek sistemi kullanılacaktır.
  • IPv6’ya Geçiş Stratejilerinin seçimi için bütün kurum, kuruluş ve özel sektör tarafından kullanılabilecek karar vermede yön verici bir IPv6 Bilgi Üretim ve Yönetim Sistemi oluşturularak
  • Ülkemizde IPv6 – Yeni Nesil İnternet Protokolüne ülkemizde geçiş sürecini başlatmak
  • IPv6 geçiş maliyetlerini azaltmak
  • IPv6 konusunda araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde bulunacak insan ağı oluşturmak,
  • Geçiş aşamalarının uygulanmasında görev alacak kişilerin IPv6, geçiş aşamaları ve yöntemleri konusunda eğitilerek bilgi eksikliğine bağlı, geçiş maliyetini artırıcı sorunları gidermek,
  • IPv6’ya Geçiş Stratejilerinin seçimi için bütün kurum, kuruluş ve özel sektör tarafından karar vermede ve yönlendirmede kullanılabilecek bir sistem oluşturmak,
  • Ortak işbirliği yapma e-altyapısını oluşturmak amaçlanmaktadır.
IPv6 TEST YATAĞI VE GELİŞTİRME ORTAMI (IPv6-GO) OLUŞTURULMASI
Kurumumuzdan lisanslı İnternet Servis Sağlayıcıların IPv6 geçiş konusunda tecrübe (özellikle güvenlik alanında) kazandığı ve olası güvenlik açıklarını giderebileceği, Bilim insanları, araştırmacılar, işlemeci operatörler e özel/kamu Ar-Ge kuruluşları tarafından IPv6 protokolü kullanan uygulamaların geliştirilip, test edildiği, Yazılım ve donanımda ulusal katkı payını artırmaya hizmet eden ve bu teknolojinin ülkemizde de Ar-Ge’ye dönüştürülebilecek Ar-Ge çalışmalarının nünü açacak bir platform oluşturulacaktır.
IPv6 VIDEOKONFERANS YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ
Bu test yatağı kullanılarak, IPv6 protokolünü kullanan tamamıyla açık kaynak kodlu, IPv6 üzerinde çoklu gönderim, dolaşabilirlik ve önceliklendirme özellikleri kazandırılmış bir IPv6 video-konferans yazılımı geliştirilecektir.
BALKÜPÜ ( HONEYPOT ) YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ
IPv6 protokolünün literatürde yer almayan zayıflıklarının ve bu zayıflıkları tehdit eden saldırı türlerinin belirlenmesi amacıyla IPv6-GO’da yüksek iletişimli balküpü yazılımı geliştirilecektir.

alıntıdır: http://www.ipv6.net.tr/

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website