Plesk kurulu olan linux sunucularda genel SSH komutları

ssh_console

Plesk servisleri ile ilgili komutlar
Tüm servisleri durdurmak: service psa stopall
Tüm servisleri başlatmak: service psa startall
Http yi yeniden başlatmak: service httpd restart
Mysqli yeniden başlatmak: service mysqld restart
Email servisini yeniden başlatmak: service qmail restart
DNS servisini yeniden başlatmak: service named restart
FTP servisini yeniden başlatmak: service xinetd restart
Plesk panel, http ve mysqli yeniden başlatmak: service psa restart
I. Basit komutlar

A. Plesk admin şifresini gösterir

cat /etc/psa/.psa.shadow

B. Dizin değiştirir (cd) *

cd /path/to/directory/

C. Dosya ve alt klasörleri listeler (ls) *

ls -alh (dosya ve klasörleri yetkileri ile birlikte listeler)
D. Çalışan servisleri gözlemleme

ps -a top -c (çıkmak için Ctrl+C ye basın)
ps -auxf (işlem listesi)

E. Servisleri Başlatma/Durdurma

/etc/init.d/ start|stop|restart|status (“/etc/init.d/httpd stop” apache servisini durdurur)

II. Dosya Sistemi Komutları

A. Toplam disk boyutunu kontrol etme

df (disk durumunun % olarak doluluk oranını gösterir)

B. Dosya ve klasörleri boyutları ile birlikte listeler

du (bu komut geç cevap verebilir)

1. du -sh * (dizin içindeki tüm klasörleri ve boyutlarını gösterir)

C. Dosyaları Silme (rm /path/to/dosyaadi.htm) – her zaman silmeden önce sorulmsını sağlayın *

1. rm -vf (dosyaları silmeden önce sormaz ve direkt siler. Bu komutu kullanmadan önce dikkatli olunuz çünkü silinen dosyanın geri dönüşü mümkün olmayacaktır.)

2. rm -vrf (klasör ve alt klasörleri sormadan siler)

D. Dosyaları Kopyalama (cp) *

cp dosyaadi.abc /yeni/path/dosyaadi.abc

E. Dosyaları Taşıma (mv) *

mv dosya.abc /yeni/path/dosya.abc

F. Boş dosya oluşturma (touch) *

touch dosyaadi.123
III. Dosya yetkileri ve dosya sahibi (dv)+(ss)

A. Dosya yetkilerini değiştirme (chmod) *

chmod 000 dosya.abc (Klasörler için varsayılan 755, dosyalar için 644 tür.)

1. Numaralandırmanın karşılığı. 1.=Sahibi; 2.=Grup; 3.=Diğer

(-rwxrwxwrx = 777, -rwxr-xr-x = 755, -rw-r–r– = 644, v.b.)

7 = Okuma + Yazma + Çalıştırma
6 = Okuma + Yazma
5 = Okuma + Çalıştırma
4 = Okuma
3 = Yazma + Çalıştırma
2 = Yazma
1 = Çalıştırma
0 = Tüm hakları engelleme

B. Dosyaların Sahibini Değiştirme (chown) *

chown kullanici:kullanici dosya.abc

chown -R kullanici:kullanici klasor/

IV. Log Dosyalarını Kontrol etme (dv)

Log dosyaları sisteminiz üzerinde nelerin gerçekleştiği konusunda size bilgi verir.
Komutu kullanmadan önce ‘tail -n 100’ yazar iseniz loglardaki son 100 işlemi görebilirsiniz.

En çok kullanılan log komutları:

A. Ana hata logları

tail -n 100 /var/log/messages

B. Apache hata logları

1. tail -n 100 /var/log/httpd/error_log

2. tail -n 100 /home/httpd/vhosts/domain.com/statistics/logs/error_log (her domain için)

C. MySQL logları

tail -n 100 /var/log/mysqld.log

D. Mail logları

tail -n 100 /usr/local/psa/var/log/maillog

V. Gelişmiş komutlar

A. 10 MB tan büyük dosyaları bulma

find . -size ‘+10000k’ -exec ls -Shl {} ;

B. Grep. komutu

cat file | grep ftp (içerisinde ‘ftp’ kelimesi geçen dosyaları bulur)

C. Less/More

less filename.abc (dosya içeriğini gösterir. ‘q’ ya basarak çıkabilirsiniz.)
more aynı görevi yapar..

|more eklentisi ile içeriği büyük olan dosyaları yada listeleme işlemlerini aşama aşama görebilirsiniz.
‘tail -n 1000 /var/log/httpd/error_log | more’
Boşluk (space) tuşuna basarak sonraki ekranlara geçebilir ctrl +c ile çıkabilirsiniz.

VI. Yazı editörleri

A. Vi editörü

vi /path/to/dosya.abc

i = INSERT modu. Herhangi bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman ‘i’ tuşuna basarak insert moduna girin.
‘Esc’ tuşuna basarak insert modundan çıkabilirsiniz.

:q = Yaptığınız işlemleri kaydetmeden çıkmanızı sağlar (INSERT modunda olmadığınıza emin olun)

Esc:x = Kaydeder ve çıkar.
B. Pico editörü
pico /path/to/dosya.abc
Normal bir txt editörü gibi kullanabilirsiniz.
Ctrl + x ve ‘y’ ile kaydedip çıkabilirsiniz.
Ctrl + x ve ‘n’ ile kaydetmeden çıkabilirsiniz.
Pico yerine ‘nano’ komutunu kullanabilirsiniz.

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website

Comment

  1. Geri bildirim: plesk yedek y